المسیر الجاریه :
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اسم شمشیر امیرالمومنین ذوالفقاره محرم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اسم شمشیر امیرالمومنین ذوالفقاره

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-اسم شمشیر امیرالمومنین ذوالفقاره
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-نام تو اباالفضل و قوتی به دستمامه محرم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-نام تو اباالفضل و قوتی به دستمامه

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-نام تو اباالفضل و قوتی به دستمامه
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یا رب از چه حیرتم افزون شده محرم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یا رب از چه حیرتم افزون شده

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یا رب از چه حیرتم افزون شده
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یه جای سالم نمونده تو تنت محرم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یه جای سالم نمونده تو تنت

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-یه جای سالم نمونده تو تنت
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به پای داغ تو داداش شکسته شد دل زینب محرم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به پای داغ تو داداش شکسته شد دل زینب

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-به پای داغ تو داداش شکسته شد دل زینب
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-دوری من از کربلا امونمو دیگه بریده محرم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-دوری من از کربلا امونمو دیگه بریده

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-دوری من از کربلا امونمو دیگه بریده
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-منت شما رو می کشم محرم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-منت شما رو می کشم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-منت شما رو می کشم
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-از چه باشد باده امشب سرخ تر محرم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-از چه باشد باده امشب سرخ تر

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-از چه باشد باده امشب سرخ تر
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شب عاشورا دلم خون برات محرم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شب عاشورا دلم خون برات

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شب عاشورا دلم خون برات
امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شیب الخضیب آقام حسین محرم

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شیب الخضیب آقام حسین

امیر برومند- محرم ۱۳۹۶-شیب الخضیب آقام حسین