المسیر الجاریه :
مداحی میلاد امام زمان(ع)/ حدادیان: منه ایماندی رقیه (شور) - حدادیان سال 1398

مداحی میلاد امام زمان(ع)/ حدادیان: منه ایماندی رقیه (شور) - حدادیان

مداحی کربلایی محمد حسین حدادیان میلاد امام زمان(ع) سال 1398 در هیات مکتب الزهرا (س) تهران
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: مناجات و روضه سال 1398

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: مناجات و روضه

مداحی حاج سعید حدادیان در سالروز میلاد حضرت امام سجاد(ع) 1398
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: شیر جمل (سرود) سال 1398

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: شیر جمل (سرود)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز میلاد حضرت امام سجاد(ع) 1398
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: لا یمکن الفرار از حکومت اباالفضل (ع)(سرود) سال 1398

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: لا یمکن الفرار از حکومت اباالفضل (ع)(سرود)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز میلاد حضرت امام سجاد(ع) 1398
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: تو بقیع یه روز حرم می سازیم (سرود) سال 1398

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: تو بقیع یه روز حرم می سازیم (سرود)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز میلاد حضرت امام سجاد(ع) 1398
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: ماییم مست جام تو یا زین العابدین (ع)(مدح) سال 1398

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: ماییم مست جام تو یا زین العابدین (ع)(مدح)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز میلاد حضرت امام سجاد(ع) 1398
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد (سرود) سال 1398

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد (سرود)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز میلاد حضرت امام سجاد(ع) 1398
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: قسم به اون سجاده و (سرود) سال 1398

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: قسم به اون سجاده و (سرود)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز میلاد حضرت امام سجاد(ع) 1398
مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: علی قرآن علی میزان (سرود) سال 1398

مداحی میلاد امام سجاد(ع)/ حدادیان: علی قرآن علی میزان (سرود)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز میلاد حضرت امام سجاد(ع) 1398
مداحی میلاد حضرت عباس(ع)/ حدادیان: شب شب میلاده (سرود) سال 1398

مداحی میلاد حضرت عباس(ع)/ حدادیان: شب شب میلاده (سرود)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز میلاد حضرت عباس(ع) 1398