چشمامو که میبندم/ حدادیان سال 1399

چشمامو که میبندم/ حدادیان

مجموعه مداحی های کربلایی محمدحسین حدادیان در ماه محرم 1442 - 1399 روز چهارم
مداحی صفر98/ حدادیان: دوباره حس دلتنگی دوباره دوری (شور جدید) سال 1398

مداحی صفر98/ حدادیان: دوباره حس دلتنگی دوباره دوری (شور جدید)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان ماه صفر سال 1398 حسینیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) تهران
مداحی صفر98/ حدادیان: شعار نیست اعتبارمه (تک جدید) سال 1398

مداحی صفر98/ حدادیان: شعار نیست اعتبارمه (تک جدید)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان ماه صفر سال 1398 حسینیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) تهران
مداحی صفر98/ حدادیان: ویلی ویلی ویلی یا اباعبدالله (شور جدید) سال 1398

مداحی صفر98/ حدادیان: ویلی ویلی ویلی یا اباعبدالله (شور جدید)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان ماه صفر سال 1398 حسینیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) تهران
مداحی صفر98/ حدادیان: دور از تو با اینکه ضرر کردم (زمینه جدید) سال 1398

مداحی صفر98/ حدادیان: دور از تو با اینکه ضرر کردم (زمینه جدید)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان ماه صفر سال 1398 حسینیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) تهران
مداحی صفر98/ حدادیان: دوباره حال قلبمو نگات عوض کرد (زمینه جدید) سال 1398

مداحی صفر98/ حدادیان: دوباره حال قلبمو نگات عوض کرد (زمینه جدید)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان ماه صفر سال 1398 حسینیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) تهران
مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: عشق تو برای من مقدسه (شور) سال 1398

مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: عشق تو برای من مقدسه (شور)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز شهادت امام صادق(ع) 1398
مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: روضه سال 1398

مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: روضه

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز شهادت امام صادق(ع) 1398
مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: حوزه علمیه تو بوده حسینیه تو (زمینه) سال 1398

مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: حوزه علمیه تو بوده حسینیه تو (زمینه)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز شهادت امام صادق(ع) 1398
مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: کیستم نه شافعی نه حنبلی (زمینه) سال 1398

مداحی شهادت امام صادق(ع)/ حدادیان: کیستم نه شافعی نه حنبلی (زمینه)

مداحی کربلایی محمدحسین حدادیان در سالروز شهادت امام صادق(ع) 1398