المسیر الجاریه :
رکن بودن حضرت فاطمه (س) برای امام علی (ع) حضرت فاطمه علیها السلام

رکن بودن حضرت فاطمه (س) برای امام علی (ع)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) درباره جایگاه حضرت زهرا (علیها السلام) نسبت به علی(علیه السلام) چه می فرماید؟
دیدگاه پیامبر اکرم (ص) درباره همسر حضرت فاطمه (س) در منابع اهل سنت حضرت فاطمه علیها السلام

دیدگاه پیامبر اکرم (ص) درباره همسر حضرت فاطمه (س) در منابع اهل سنت

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) جایگاه همسر حضرت فاطمه (علیها السلام) را چگونه توصیف می کند؟
خانه امام علی و حضرت فاطمه (ع) در لسان امام باقر (ع) حضرت فاطمه علیها السلام

خانه امام علی و حضرت فاطمه (ع) در لسان امام باقر (ع)

امام باقر (علیه السلام) خانه امام علی و حضرت فاطمه (سلام الله علیهما) را چگونه توصیف می کند؟
جعل شأن صدور برای روایت نبوی «فاطمه پاره تن من است» و تناقضات این جعل! حضرت فاطمه علیها السلام

جعل شأن صدور برای روایت نبوی «فاطمه پاره تن من است» و تناقضات این جعل!

آیا درست است که حضرت علی (ع) از دختر ابوجهل خواستگاری کردند و رسول خدا (ص) به همین مناسبت فرمود: «فاطمه پاره تن من است، هر کسی او را بیازارد، مرا آزرده است»؟!