حرکت اهل بیت امام حسین (ع) به کوفه

حرکت اهل بیت امام حسین (ع) به کوفه
عصر روز یازدهم اهل بیت علیهم‌السلام را با حالت اسارت به طرف کوفه حرکت دادند. شبانه به کوفه رسیدند و آن بزرگواران داغدار و مصیبت زده را تا صبح پشت دروازه‌هاى کوفه نگه داشتند. هنگام صبح عمر سعد ملعون از کوفه خارج شد و مثل فرماندهى که از فتوحات خود خوشحال است همراه اسراء وارد کوفه شد.

منبع:  تقویم شیعه، عبدالحسین نیشابورى، صفحه 30.
نسخه چاپی