چرا امام علی (ع) در کودکی به عنوان وصی پیامبر (ص) برگزیده شد؟

پرسش :

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) چرا و چگونه حضرت علی (علیه السلام) را در کودکی به عنوان وزیر و وصی و خلیفه خود برگزید؟


پاسخ :
شیعه بر تنصیصی بودن مقام خلافت اعتقاد دارد و بر این باور است که امامت پس از پیامبر از جهاتی بسان نبوت است؛ همان گونه که پیامبر را باید خدا معرفی می فرماید، وحی وی نیز باید از جانب او جل و علا تعیین گردد و تاریخ زندگانی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) بر این اصل گواهی می دهد؛ زیرا ایشان در موارد متعددی حضرت علی (علیه السلام) را به عنوان خلیفه خویش تعیین نموده اند که اکنون ما به یکی از موارد آن اشاره می نماییم.

در آغاز بعثت؛ آن گاه که پیامبر (صلّی الله علیه و آله) از طرف خدا مأموریت یافت تا خویشاوندانش را به مقتضای آیه و انذر عشیرتک الاقربین، به آئین توحید دعوت کند، بستگان خویش را دعوت نمود و خطاب به آن جمع فرمود هر کس مرا در این راه یاری کند، او وصی و وزیر و جانشین من خواهد بود «فایّکم یوازرنی فی هذا الامر علی ان یکون اخی و وزیری و خلیفتی و وصیّی فیکم»، کدامیک از شما در این امر مر یاری می نماید تا برادر و وزیر و وصی و جانشین من در میان شم باشد؟

تنها کسی که به این ندای ملکوتی پاسخ مثبت داد، کودک ابوطالب، علی (علیه السلام) بود. در این هنگام، رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) رو به خویشاوندان خود کرده، فرمود: ان هذا اخی و وصیّی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه، این (علی) برادر، وصی و جانشین من در میان شما است، به سخنان وی گوش فرا دهید و از او پیروی نمایید.

منبع: خبرگزاری حوزه
نسخه چاپی