محرّم آمد و زینب به کربلا از غم

محرّم آمد و زینب به کربلا از غم

فسرده گشته چو شمع مزار می بینم

محرّم آمد و از دست حضرت عباس

علم فتاده و گلگون عذار می بینم

ماه محرم بر شما تسلیت باد
نسخه چاپی