و کاروان حسینی خموش می آید

صدای پای محرم به گوش می آید

و کاروان حسینی خموش می آید

به کاروان پر از گل خدای مشتری است

برای دادن گل گلفروش می آید

ماه محرم بر شما تسلیت باد
نسخه چاپی