سوگ جانسوز امیر شهدا می آید

سوگ جانسوز امیر شهدا می آید

باز هم شهر مهیای عزا می آید

باز هم هیئتیان رخت سیه می پوشند

طبل اعلام محرم به صدا می آید

ماه محرم بر شما تسلیت باد
نسخه چاپی