نوحه باز چه شور است روی پرچم ها

چقدر پیرهن مشکی ماه ماتم

به تن نوکر ارباب ولا می آید

نوحه باز چه شور است روی پرچم ها

روی دیوار حسینیه نما می آید

ماه محرم بر شما تسلیت باد
نسخه چاپی