المسیر الجاریه :
کیفیت قرائت نماز عید فطر و قربان احکام اذان و نماز

کیفیت قرائت نماز عید فطر و قربان

کیفیت قرائت نماز عید فطر و قربان را توضیح دهید.
حکم حج عوامل خدماتى در صورت لزوم خروج از مکه احكام حج

حکم حج عوامل خدماتى در صورت لزوم خروج از مکه

محل توزیع گوشت در مکۀ مکرّمه، حدود یک کیلومتر بعد از مسجد تنعیم قرار دارد، با توجه به این که عوامل خدماتى مجبورند براى گرفتن سهمیۀ کاروان به آن محل تردّد کنند، آیا به عمرۀ تمتّع آنها یا حجّ واجب خودشان...
احکام حج | نماز جماعت: سوال نه احكام حج

احکام حج | نماز جماعت: سوال نه

اخیراً پشت بام مسجدالنبى هم براى نمازگزاران مهیا شده است ولى دیوار اطراف پشت بام، بیش از قامت انسان بلند است و هیچ طرف صفهاى جماعت مسجد پیدا نیست، آیا اقتدا با این وضع در پشت بام صحیح است؟
احکام حج | نماز جماعت: سوال هشت احكام حج

احکام حج | نماز جماعت: سوال هشت

گاهى در نماز جماعت اهل سنت پس از رکوع، قنوت مى‌خوانند، تکلیف شیعیانى که در نماز جماعت آنها شرکت کرده‌اند چیست؟
احکام حج | نماز جماعت: سوال هفت احكام حج

احکام حج | نماز جماعت: سوال هفت

هرگاه براى تحبیب قلوب و وحدت مسلمین در نماز جماعت برادران اهل تسنن شرکت کنیم که قهراً نماز فاقد جزء یا شرط یا همراه با مانع باشد، آیا این نماز در وسعت وقت صحیح است و مجزى، و اعاده و قضا ندارد، با فرض این...
احکام حج | نماز جماعت: سوال شش احكام حج

احکام حج | نماز جماعت: سوال شش

شرکت در نماز جماعت مغرب اهل سنت، با توجه به این که وقت نماز مغرب آنها زودتر از مغرب شرعى نزد شیعیان است، آیا کفایت از نماز مغرب مى‌نماید یا نه؟
احکام حج | نماز جماعت: سوال پنج احكام حج

احکام حج | نماز جماعت: سوال پنج

هنگام شرکت در نماز جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبى یا سایر مساجد مکه و مدینه آیا مى‌توان بر فرش سجده کرد یا نه، و در صورتى که بر فرش سجده نماید آیا اعادۀ آن لازم است یا نه؟
احکام حج | نماز جماعت: سوال چهار احكام حج

احکام حج | نماز جماعت: سوال چهار

گاهى مشاهده مى‌شود که هنگام برپایى نماز جماعت در مسجدالحرام و مسجدالنبى، بعضى از حجاج از مسجد خارج مى‌شوند و یا در کنارى ایستاده و تماشا مى‌کنند، لطفاً نظر مبارک را در این باره مرقوم فرمایید.
احکام حج | نماز جماعت: سوال سه احكام حج

احکام حج | نماز جماعت: سوال سه

شرکت در نماز جماعت اهل سنّت، آیا اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنبى دارد، یا در مساجد دیگر هم کافى است؟
احکام حج | نماز جماعت: سوال دو احكام حج

احکام حج | نماز جماعت: سوال دو

شرکت در نماز جماعت اهل سنّت و خواندن نمازهاى یومیّه با آنها، آیا کفایت از نماز واجب مى‌نماید یا نه؟