المسیر الجاریه :
شبهه: تقلید، پذیرفتن بدون دلیل است! فلسفه احکام

شبهه: تقلید، پذیرفتن بدون دلیل است!

شبهه: تقلید، پذیرفتن بدون دلیل است و عقل انسان چیزی را بدون دلیل نمی پذیرد!
شبهه: اتفاق علمای مسلمین این است که نظر علما خود دین نیست شبهات اعتقادی

شبهه: اتفاق علمای مسلمین این است که نظر علما خود دین نیست

این مطلب که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده را نقد و بررسی کنید: «تقریباً اتفاق علمای مسلمین این است که نظر علما خود دین نیست، چرا که احکام را به دو دسته احکام ظاهری و واقعی تقسیم کرده اند. چون حکم ظاهری...
پاسخ به شبهه اتهام نسبت کفر به غیر شیعه شبهات اعتقادی

پاسخ به شبهه اتهام نسبت کفر به غیر شیعه

اخیرا این اتهام به عالمان شیعه دوازده امامی وارد شده که «هیچ عالم شیعی اثنی عشری یافت نمی‌شود مگر اینکه به کفر باطنی تمامی مسلمانان [غیر از شیعیان] حکم کرده باشد، البته نظر عالمان شیعه در اینکه دیگر مسلمانان...
شبهه: چرا در ایران با زنان به عنوان یک اقلیت بزرگ رفتار می شود؟ مسائل متفرقه زنان

شبهه: چرا در ایران با زنان به عنوان یک اقلیت بزرگ رفتار می شود؟

چرا زنان در ایران به عنوان یک اقلیت بزرگ در مقایسه با مردان به حساب می آیند؟ وظیفه آنان چیست؟ چرا با آنان به طور متفاوت رفتار می شود؟ آیا رفتاری که با آنان می شود اشتباه نیست؟
شبهه: چرا زنان در ایران آزادی ندارند؟ مسائل متفرقه زنان

شبهه: چرا زنان در ایران آزادی ندارند؟

چرا در ایران زنان اجازه ندارند همانند زنان آمریکایی آزاد باشند و چرا والدین نسبت به دخترانشان سخت گیری می کنند؟
شبهه: علم فقه علمى است متأثر از ساختار اجتماع شبهات احکام و حقوقی

شبهه: علم فقه علمى است متأثر از ساختار اجتماع

شبهه: علم فقه علمى است متأثر از ساختار اجتماع و به عبارت دیگر، علمى است اجتماعى و سیاسى و بنابراین تابع مقتضیات اجتماع و سیاست و در خور آن ها، نه بر عکس و سیّالیّت فقه و سیّالیّت آن ها، فقه را هم سیّال...
شبهه: علم فقه کنونى تکلیف مدار است نه حق مدار شبهات احکام و حقوقی

شبهه: علم فقه کنونى تکلیف مدار است نه حق مدار

شبهه: علم فقه کنونى تکلیف مدار است نه حق مدار؛ یعنى فقط بیانگر تکالیف است و کارى به حقوق مردم ندارد.
شبهه: علم فقه علمى اقلى است شبهات احکام و حقوقی

شبهه: علم فقه علمى اقلى است

شبهه: علم فقه علمى اقلى است؛ یعنى اقلّ احکامى را که براى رفع خصومت لازم است مى دهد و لا غیر؛ نه این که حداکثر کارى را که براى اداره و تدبیر زندگى لازم است بیاموزد.
شبهه: علم فقه علم مصرف کننده است شبهات احکام و حقوقی

شبهه: علم فقه علم مصرف کننده است

شبهه: علم فقه علم مصرف کننده است و علم فقه موجود مصرف کننده ى جهان شناسى، انسان شناسى، زبان شناسى، جامعه شناسى کهن است. این مصرف کنندگى، نه فقط نسبت به معارف درجه ى دوّم که نسبت به معارف درجه ى اول هم...
شبهه: جامعه فقهى لزوماً یک جامعه پیش رفته مدرن را اقتضا نمى کند شبهات احکام و حقوقی

شبهه: جامعه فقهى لزوماً یک جامعه پیش رفته مدرن را اقتضا نمى کند

شبهه: فقه موجود با یک اخلاق نازل، هنر نازل، عقلانیت نازل و سطح معیشت نازل، مى سازد. جامعه فقهى لزوماً یک جامعه پیش رفته مدرن را اقتضا نمى کند.